شرکت مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی  مناطق نفت خیز جنوب به عنوان بزرگ ترین شركت تابع شركت ملی نفت ایران  با  ۴۵ میدان و ۶۵ مخزن هیدروكربوری بزرگ و كوچك در گستره ای افزون بر ٧٠ هزار كیلومتر مربع از استان بوشهر تا شمال خوزستان، حدود ۸۰ درصد نفت خام و ۱۶ درصد گاز كشور را تولید می‌كند. در این قلمرو وسیع نفتی میدان های بزرگی همچون اهواز، گچساران، مارون، آغاجاری، كرنج و پارسی و بی بی حكیمه قرار دارند.

تامین کننده کالاهای:

  • تامین قسمت عمده ای از خط لوله “6 و “8 پروژه گازرسانی
  • تامین شیرالات سرچاهی پروژه آغاجری
  • تامین قسمت عمده ای از فلنج های کلاس 3000 – API  6A پروژه دارخوین و سرخون
شرکت دانیال پترو
پروژه تابناک شرکت نفت PEDEC